" /> Kuka voi sairastua uniapneaan? | Uniapnea.fi
tietoa

Kuka voi sairastua uniapneaan?

talvi

Uniapnea on kansansairaus, jota sairastaa arviolta vähintään 300 000 – 350 000 suomalaista. Useimmat heistä eivät edes tiedä sairastavansa tätä vakavaa sairautta. Uniapnea on yleisintä 40–65-vuotiailla, mutta sitä esiintyy kaikissa ikäryhmissä lapsista vanhuksiin.

Lasten uniapnea

Uniapnea on tavallisinta esikoulu- ja teini-ikäisillä. Lasten hengityskatkokset johtuvat usein liian suurista kita- ja nielurisoista, jotka vaikeuttavat hengitystä. Uniapneaa sairastaa noin 2–3 suomalaislasta sadasta, mutta vaiva jää hyvin usein huomaamatta ja voi haitata lapsen kehitystä. Uniapneaa sairastavilla lapsilla on usein keskittymis-, tarkkaavaisuus- ja käytösongelmia.

Lapsuusiän uniapnea saattaa korjaantua, kun lapsi kasvaa ja nielurisat suhteellisesti pienenevät. Hoitoon kannattaa kuitenkin panostaa ajoissa, jotta mahdollisilta käytösongelmilta vältyttäisiin. Lasten uniapnean ensisijaisena hoitona on yleensä nielurisa- ja/tai kitarisaleikkaus.

Naisten uniapnea

Naisten unenaikaiset hengityshäiriöt ovat selvästi alidiagnosoituja. Naisten uniapnean oirekuva poikkeaa miesten oirekuvasta ja voi viivästyttää taudin diagnosointia. Esimerkiksi keski-ikäisten naisten väsymys saatetaan lääkärin vastaanotolla aluksi virheellisesti tulkita vaihdevuosioireiksi, jolloin uniapnea jää huomaamatta ja hoitamatta.

Monet naisten oireet ovat yhteneväisiä vaihdevuosioireiden kanssa

Uniapneaan liittyvät oireet, kuten kuorsaus ja hengityskatkokset eivät ole “naisellisia” oireita, joten niiden kertomista lääkärille saatetaan häpeillä. Naiset ovat herkempiä huomaamaan miehensä kuorsauksen ja kertomaan siitä, kun taas miehet eivät raportoi samasta asiasta yhtä herkästi puolisolleen. Näin nainen ei edes välttämättä tiedä kuorsaavansa eikä tunnista uniapnean riskiä*.

Naisilla enemmän oireita

Uniapneaa sairastavilla naisilla on enemmän oireita kuin miehillä, vaikka uniapnean vaikeusaste olisi molemmilla sama. Naispotilaat kärsivät tyypillisesti myös enemmän aamupäänsärystä, masennuksesta, ahdistuksesta, univaikeuksista ja levottomat jalat -oireilusta kuin miehet.

Monet naisten oireet ovat yhteneväisiä vaihdevuosioireiden kanssa ja naisten uniapnean epätyypillinen oirekuva hankaloittaakin usein taudin löytymistä*.

pihalla

Oikea hoito katkaisee uupumuskierteen

Naisten uniapneatilanne on samankaltainen kaikissa Pohjoismaissa. Lääkäri- ja hoitohenkilökunta, joka ei työskentele uniklinikoilla tai keuhko-osastoilla, ei välttämättä osaa tunnistaa uniapneaa. Naiset eivät yleisesti tiedä asiasta riittävästi, eivätkä siksi osaa vaatia tutkimuksia tai hoitoa.

Gynekologin kanssa voidaan keskustella jaksamisesta, hikoilusta ja tihentyneistä yöllisistä wc-käynneistä, jotka usein ovat myös vaihdevuosioireita. Niiden takana voi kuitenkin todellisuudessa olla hoitamaton uniapnea, mikä olisi tärkeää tiedostaa.

Hoitamaton uniapnea ei mahdollista riittävää lepoa, vaan potilas herää aamulla päänsärkyyn ja kärsii päivittäin häiritsevästä väsymyksestä. Väsymys ja huono unen laatu vaikuttavat heikentävästi jaksamiseen ja pitkittyessään väsymys saattaa johtaa uupumukseen.

*LT, osastonlääkäri Ulla Anttalainen, TYKS. Suomen Lääkärilehti 10/2011 vsk 66.

pdf_nosto