" /> Liitännäissairaudet | Uniapnea.fi
tietoa

Liitännäissairaudet

tietokone

Suurin yksittäinen syy uniapnean kehittymiseen on ylipaino, varsinkin keskivartalolihavuus. Yli 70 % uniapneaa potevista on ylipainoisia. Ylimääräinen rasvakudos altistaa nielun alueen ahtaumalle. Myös keskivartalolihavuus voi heikentää hengitystoimintaa. Uniapnean hoitaminen voi auttaa terveellisen painon saavuttamisessa. Liikunnan harrastaminen on tärkeää painon hallinnassa, mutta väsyneenä sinulla ei välttämättä ole riittävästi voimia liikuntaan. Uniapneahoidon myötä energiatasosi ja jaksamisesi voivat lisääntyä, mikä voi auttaa laihduttamisessa. Laske oma painoindeksi

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että uniapnea on yhteydessä myös moniin muihin vakaviin liitännäissairauksiin; hoitamaton uniapnea voi altistaa muuan muassa diabetekselle, korkealle verenpaineelle, sydänsairauksille ja liikalihavuudelle.

Jopa kolmella diabeetikolla neljästä saattaa olla uniapnea

Uniapnea ja diabetes

On havaittu, että univaje ja unen huono laatu aiheuttavat huomattavia muutoksia verensokerin aineenvaihdunnassa. Uniapneaa sairastavista potilaista 40 %:lla esiintyy diabetesta ja jopa kolmella diabeetikolla neljästä saattaa olla uniapnea, mutta vain harva heistä on asiasta tietoinen.

Kansainvälinen diabetesorganisaatio (IDF) on julkaissut raportin, jonka mukaan potilailta, joiden epäillään sairastavan uniapneaa, pitäisi tutkia myös mahdollinen tyypin 2 diabetes. Molempiin sairauksiin liittyy myös kohonnut verenpaine, sydänsairaudet sekä riski saada sydäninfarkti. Obstruktiivisen uniapnean hoito CPAP-laitteella on tärkeää hyvän diabeteksen hoitotasapainon saavuttamiselle. CPAP-hoidon on osoitettu sekä alentavan verenpainetta että parantavan glukoositasapainoa uniapneapotilailla.

Diabeteksen Käypä hoito –suositus päivitettiin syyskuussa 2013. Päivitetty suositus korostaa uniapnean oireiden – eli kuorsauksen, hengityskatkoksien ja päiväväsymyksen – aktiivisen selvittämisen tärkeyttä. Jos niitä potilaalla esiintyy, tarkemmat tutkimukset ovat aiheellisia.

Korkea verenpaine ja verenpainetauti

Jopa yhdellä kolmesta ihmisestä, jolla on korkea verenpaine, on myös uniapnea.

Sydänsairaudet

Uniapneapotilalla voi olla korkeampi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Aivohalvaus

Tutkimukset ovat osoittaneet, että uniapneaa sairastavalla on korkea riski saada aivohalvaus.

Masennus

Uniapnea aiheuttaa väsymystä ja vetämätöntä oloa sekä saa syömään enemmän ja liikkumaan vähemmän. Yleinen alakuloisuus, huono fyysinen kunto ja unen puute voivat aiheuttaa mielialan vaihteluita ja masennusoireita. On varsin yleistä, että jos potilas tässä vaiheessa menee lääkäriin, hänen oireensa diagnosoidaan masennukseksi. Masennuslääkkeiden ansiosta tilanne voikin hetkellisesti kohentua, mutta uniapneasta johtuvaan masennukseen auttaa lopulta vain uniapnean hoito. Kun unen laatu paranee, kohenee myös potilaan mieliala.

pdf_nosto