" /> Käyttöehdot | Uniapnea.fi

Käyttöehdot

Uniapnea.fi-sivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä ilmoituksessa ja kussakin palvelussa mahdollisesti ilmoitettuja ehtoja.

  1. Kaikki sivuillamme oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta saatavuuden, virheettömyyden, luotettavuuden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Aineiston soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei taata, eikä sitä myöskään taata omistusoikeuden tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomattomuuden suhteen. Tämä sivusto on laadittu ResMed Finland Oy:n tuella. Siksi tätä sivustoa koskevat myös ResMedin omille verkkosivuilleen asettamat vastuusta vapautumista ja tietosuojaa koskevat vaatimukset.
  2. Sikäli kuin pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, emme vastaa mistään sivujemme tai sähköisten palveluidemme käytöstä tai niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.
  3. Sivujemme sisältö, mukaan lukien tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat ResMed Finland Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojataan tekijänoikeuslailla ja muilla laeilla. Ellei jäljempänä olevasta nimenomaisesti muuta johdu, kaikki oikeudet sivuihimme ja niiden sisältöön pidätetään. Sivuston tietoja saa kuitenkin siteerata. Käyttäjät voivat vapaasti tulostaa materiaalia omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä.
  4. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä sivuillemme mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.
  5. Muiden mahdollisesti sivuiltamme linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisten sivujen käyttöehtoja. Emme voi vaikuttaa tällaisten sivujen sisältöön emmekä ota mitään vastuuta näistä sivuista. Ellei nimenomaisesti ole muuta todettu, emme millään tavoin tue tai muutoin kannata kyseisten sivujen käyttöä emmekä niiden omistajia, operaattoreita, sisältöä tai mitään muutakaan niihin liittyvää seikkaa.
  6. Tämä verkkosivusto on julkaistu tarjoamaan yleistä tiedotuspalvelua, eikä vastuuta mahdollisista virheistä, puutteellisuuksista, harhaanjohtavista tai vääränlaisesta esittämistavasta oteta.Tällä verkkosivustolla esitetyt lääketieteelliset seikat on tarkoitettu vain yleistiedoksi eikä niiden voida katsoa korvaavan laillistetun lääkärin tai muun hoitoalan ammattilaisen antamia ohjeita. Sivustolla esitetty tuotetiedotus on tarkoitettu vain yleisluonteiseksi informaatioksi eikä sen voida katsoa korvaavan tuotteiden mukana tulevia käyttöohjeita tai muuta dokumentaatiota tai korvaavan laillistetun lääkärin tai muun hoitoalan ammattilaisen antamia ohjeita.
  7. Varaamme oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä toimitettavia palveluita ja tavaroita tai muita sivujen ominaisuuksia.
  8. Tiettyihin palveluihin voivat soveltua erilliset käyttöehdot.
  9. Sivujemme käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

pdf_nosto